Zoznam reklamačných a servisných stredísk

Ako reklamovať tovar

Počas záručnej doby, môžete si uplatniť reklamáciu zaslaním nakúpený tovar na dole uvedenú adresu

Trade Station s.r.o.
Dolinka 27
99128 Dolinka
Slovenská Republika

K reklamácii je potrebné doložiť kópiu nákupného dokladu (faktúra, dodací list, príp. objednávka), v prípade zasielania reklamácie aj potrebný sprievodný list s popisom.

Registrovaným zákazníkov odporúčame zadať reklamáciu online: